Jei nupirktas automobilis neišpildys Jūsų išsakytų poreikių ir/arba automobiliui atvykus į Lietuvą paaiškės, kad transporto priemonės būklė neatitinka numatytų kokybės kriterijų, Jūsų pageidavimu, perimsime automobilį ir sugrąžinsime visus už transporto priemonę sumokėtus pinigus.

Užtikrindami savo pažado teisingumą ir objektyvumą, poreikių atitikimą vertiname pagal sutartyje įvardintus parvaromo automobilio parametrus, o būklę- atsižvelgdami į UAB „Tuvlita“ ir/arba nešališko autoserviso meistrų išvadas.